Követeléskezelési eljárásunk meneteAmennyiben Megbízónk megelőző intézkedései sikertelennek bizonyultak és vásárlói fizetési késedelembe estek, társaságunk írásbeli fizetési felszólítás küldésével kezdi meg munkáját. Ezen felszólító levelek mindenkor rövid határidő tűzésével, a nemfizetés jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hívják fel adóst a teljesítésre. A felszólító levelek megérkezte után szakképzett kollégáink megkezdik az adósokkal történő szóbeli, illetve személyes tárgyalásokat.

A sikeres behajtás egyik eleme az adós objektív alapokon nyugvó tájékoztatása a folyamatban lévő ügyről és az előtte álló lehetőségekről. Társaságunk megállapodások kötésével és egyeztetésekkel együttműködik az adósokkal abban, hogy megtalálja a számukra legoptimálisabb módját annak, hogy mielőbb rendezni tudják tartozásukat. Eljárásunk során a kapcsolattartás természetesen nem korlátozódik pusztán a levelezésre, hanem különféle kommunikációs csatornákon keresztül – fax, e-mail, telefon és személyes felkeresés útján – tartjuk a kapcsolatot az adósokkal.

Fizetési könnyítésre vonatkozó megállapodások esetén társaságunk nyomon követi a részletek határidőben történő befizetését és szükség esetén betartatja a szerződés rendelkezéseit a kötelezettel.

Amennyiben az adósok a fenti eljárásokat követően sem tesznek eleget kötelezettségüknek, úgy személyes felkeresési szolgáltatás igénybevételére teszünk javaslatot.

A követelés behajthatatlansága esetén a későbbiekben indítandó jogi eljárásokban is felhasználható fizetési felszólítások, nyilatkozatok megtételével társaságunk hozzájárul ahhoz, hogy megbízónk igényét eredményesen legyen képes érvényesíteni a fizetési meghagyásos-, végrehajtási-, felszámolási eljárásban vagy polgári perben. A Credit Controll Kft. igény esetén partner ügyvédi iroda közreműködésével szakképzett segítséget nyújt a jogi eljárásokban történő képviselet ellátásában.

Miben számíthat ránk?

 • felkutatjuk eltűnt adósait
 • felszólító levelet küldünk
 • tárgyalunk
 • egyeztetünk
 • reklamációt kezelünk
 • megállapodunk
 • nyomon követünk
 • adminisztrálunk
 • személyes tárgyalásokat folytatunk
 • beszedjük kintlévőségeit

  Ügyfélszolgálatunk

  Hívjon minket!

  06-1-456-0854

  Hétfőtől - péntekig
  08:00 - 16:30-ig